green2

Opleidingenoverzicht

HBO opleidingen
Hieronder vindt u een beknopt overzicht van onze opleidingen. De opleidingen zijn ingericht met zowel contactonderwijs (deeltijd) als blended learning (combinatie van online learning en klassikale begeleiding).

HBO Associate degree
HBO Associate degree is een officieel erkend tweejarig HBO-diploma. Het biedt een interessante toegevoegde waarde, juist omdat u na 2 jaar al een erkend HBO-diploma behaalt met de doorstroommogelijkheid naar HBO Bachelor in nog eens 2 jaar. Uiteraard kunnen ook hier delen van worden samengesteld, omdat de opbouw volledig modulair is.

- HBO Associate degree Bedrijfskunde
- HBO Associate degree Management in de Zorg
- HBO Associate degree Retailmanagement
- HBO Associate degree Payroll Professional
- HBO Associate degree Improvement Analist

Vanuit deze opleidingen kan drempelloos verder worden gestudeerd in HBO Bachelor Bedrijfskunde.

HBO Bachelor
Hogeschool SDO biedt met de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde een zeer aantrekkelijke standaard. Het profiel van de opleiding bedrijfskunde is juist gericht op verdieping en verbreding en is dan ook geschikt voor vele functiegroepen om een volgende loopbaanstap te kunnen zetten. Door de volledig modulaire opbouw en vrije ruimte in de opleiding kunnen diverse uitstroomrichtingen en specialisaties worden ingezet, bijvoorbeeld voor technici die meer in een managementrol gaan werken.

- HBO Bachelor Bedrijfskunde

Over Hogeschool SDO
Stichting Deeltijd Opleidingen is officieel erkend door het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap en biedt NVAO-geaccrediteerde HBO opleidingen voor Associate degree en Bachelor. Het specialisme van Hogeschool SDO ligt op het terrein van het inrichten van flexibele leertrajecten ten behoeve van organisaties en doelgroepen. De opzet vanuit erkend leren biedt betekenisvolle toegevoegde waarde. Gefundeerde kennis, verbreding op een stevig niveau en toetsing van het geleerde. Het resulteert samen in studiepunten en de stapsgewijze doorlopende weg naar een erkend diploma.

Informatie

Adviesgesprek