green4

Flexibele opleidingen voor werkenden

In 2002 is Hogeschool SDO als Stichting Deeltijd Opleidingen van start gegaan om erkend onderwijs voor volwassenen een betere invulling te geven. Dit omdat het hoger beroepsonderwijs voor volwassenen vaak onaantrekkelijk is vormgegeven. Denk bijvoorbeeld aan het pas kunnen behalen van een diploma na 4 jaar zonder tussenstappen, vaste instroommomenten in september, de vaste volgorde in opleidingsprogramma’s met eerst de algemene vakken en de vaste leslocaties. Hier liggen enkele voorbeelden die de motivatie gaven voor SDO om het anders aan te pakken. SDO heeft het concept van stapsgewijs en functiegericht leren opgezet, juist met als doel om leren voor volwassenen interessant te maken. Hogeschool SDO ambieert om steeds verder te innoveren om zo het hoger onderwijs voor volwassenen verder aantrekkelijk te maken.

Erkend hoger onderwijs voor volwassenen
Erkenning van leren is een belangrijk aspect om de ontwikkeling van mensen zichtbaar te maken. In een arbeidsmarkt die in toenemende mate wijzigt is dit zichtbaar maken in relatie tot inzetbaarheid zeer relevant. De arbeidsmarkt als afgeleide van de economie vertoont meer en meer flexibiliteit. Ontwikkelingen die plaatsvinden op internationaal en zelfs mondiaal niveau hebben steeds vaker impact op landelijk, regionaal en ook lokaal niveau. Dat is een proces dat steeds verder vorm krijgt, onder andere door verkleining van afstanden en andere barrières, zoals taal, tijd en technologie. Die ontwikkelingen hebben een directe relatie tot de employability van medewerkers. Om goed verder mee te kunnen in de vaak stormachtige ontwikkelingen is het blijven ontwikkelen tijdens het werk noodzakelijk. Organisaties kunnen juist verder ontwikkelen en groeien, omdat de mensen die daar deel van uitmaken ook groeien en ontwikkelen. En met complexer wordend werk, complexere samenwerkingsrelaties en complexere communicatie is HBO-niveau steeds meer gewenst. Erkend leren biedt zowel voor organisaties als individuen relevante toegevoegde waarde.

Stapsgewijze opbouw
Het concept van stapsgewijs leren wordt al vele jaren door Hogeschool SDO toegepast. Belangrijk in de motivatie van leren is dat de tijdsinspanning en het gewenste resultaat niet al te ver uit elkaar liggen. Volwassenen combineren studie vaak met werk en een gezin. Door een langere opleiding op te delen in kleinere stappen is er eerder een resultaat te behalen met een schoolverklaring met studiepunten. Daarom zijn de opleidingen van Hogeschool SDO ook opdeelbaar in kleinere eenheden, zelfs tot het niveau van een individuele module op basis waarvan leergangen samengesteld kunnen worden.

Functiegericht leren
De onderwerpen die dicht bij het eigen werk liggen kunnen veelal direct toegepast worden. Daar ligt de basis van functiegericht leren. Ook werkgevers hebben veelal behoefte aan korte termijn toegevoegde waarde door medewerkers verder te ontwikkelen in de richting die bijdraagt aan organisatiedoelstellingen. De combinatie van functiegericht leren met erkend onderwijs dragen bij aan betere prestaties en toenemende inzetbaarheid, ook op langere termijn.

Flexibiliteit
Hogeschool SDO zet zich in om leren voor volwassenen en organisaties zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Flexibiliteit is daarin een belangrijk sleutelwoord. Dit heeft betrekking op de stapsgewijze opbouw van iedere HBO-opleiding met betekenisvolle uitstroommomenten op verschillende niveaus (leergang, propedeuse, associate degree en bachelor). Flexibiliteit betekent ook het op verschillende manieren kunnen leren naar de vastgestelde diploma-eisen, bijvoorbeeld door een mix van contactonderwijs en online leren en de integratie van bedrijfsinterne onderwerpen in een opleiding die bijdraagt aan goede samenhang. Hogeschool SDO biedt diverse concepten, veelal in samenwerking met gespecialiseerde partners om het erkend HBO aantrekkelijk en flexibel in te richten.

Informatie

Adviesgesprek